Zwolnienie od kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym – co warto wiedzieć?

Każdy człowiek pragnie sprawiedliwego rozstrzygnięcia jego sprawy. Czasami pomimo wydania rozstrzygnięć przez organy administracyjne pierwszej i drugiej instancji, zwane potocznie urzędami, Strona postępowania ma poczucie krzywdy i niesprawiedliwości (czasem słuszne, czasem nie) i w związku…

Czytaj dalej