Postępowanie egzekucyjne i środki zaskarżenia

Postępowanie egzekucyjne Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 – 5 u.p.e.a. postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone w całości lub w części w sytuacji wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat…

Czytaj dalej