1. Blog
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tag: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. i spółka komandytowa

Zarówno spółka z o.o., jak i spółka komandytowa, są spółkami handlowymi, których organizację określa kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a więc taką, w której najistotniejszy jest majątek…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki uregulowana jest w art. 116  ustawy Ordynacja podatkowa. W tym artykule poruszymy kwestie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Czytaj dalej