Restrukturyzacja

Co to jest restrukturyzacja? Restrukturyzacja jest ratunkiem Twojej firmy przed ogłoszeniem upadłości. Prowadzi ona do zmian we wszystkich składnikach majątku, tj. aktywach (zasobach majątkowych o określonej wartości), pasywach (źródłach finansowania) lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji…

Czytaj dalej