Pomoc publiczna a upadłość

Czym jest pomoc publiczna? Pomoc publiczna jest to pomoc udzielona przedsiębiorcy na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, czy restrukturyzację przedsiębiorstwa. Ma na celu zapobiegnięcie, a także ograniczenie trudności społecznych, czy też przezwyciężenie niedoskonałości rynku. Kiedy mogę…

Czytaj dalej