Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Czym jest upadłość konsumencka? Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie z całego bądź z części zadłużenia, których konsument nie jest w stanie ponieść. Jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy. Były…

Czytaj dalej

Upadłość – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Jako profesjonalny podmiot świadczący usługi prawne wiemy, że analiza własnej sytuacji prawnej może być trudna, dlatego też dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Kancelaria Radcy Prawnego Wiesława Kulig Wyporska przygotowała dla Ciebie artykuły, z których dowiesz…

Czytaj dalej

Zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT

Od stycznia 2020r. weszła w życie zmiana przepisów w ustawie o podatku VAT. Po zmianach w przepisach nie będzie już można wystawić firmie faktury na podstawie zwykłego paragonu, a tylko na podstawie paragonu, na którym…

Czytaj dalej

Nieujawnione źródła przychodów

Jako podatnicy jesteśmy zobowiązani do ujawniania wszystkich swoich przychodów organom podatkowym. Jeśli jednak część lub całość naszego przychodu pochodzi ze źródeł nieujawnionych, w większości przypadków stanowi to przestępstwo podatkowe i jako takie opodatkowane jest 75%…

Czytaj dalej

Spółka z o.o. i spółka komandytowa

Zarówno spółka z o.o., jak i spółka komandytowa, są spółkami handlowymi, których organizację określa kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a więc taką, w której najistotniejszy jest majątek…

Czytaj dalej

Postępowanie egzekucyjne i środki zaskarżenia

Postępowanie egzekucyjne Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 – 5 u.p.e.a. postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone w całości lub w części w sytuacji wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat…

Czytaj dalej

PIT, CIT, VAT – mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. przedsiębiorcy zapłacą VAT, PIT i CIT za pomocą tzw. mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek jest indywidualnym rachunkiem przypisanym do każdego podatnika. Już teraz można go wygenerować on line za pomocą generatora mikrorachunku podatkowego…

Czytaj dalej

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące przepisów w podatku VAT, w tym przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Z jakimi korzyściami i obowiązkami dla przedsiębiorców związane jest stworzenie białej listy podatników…

Czytaj dalej

Przedterminowa spłata kredytu – korzyści

Na co może liczyć konsument w przypadku przedterminowej spłaty kredytu w związku z poniesionymi kosztami z tytułu jego zaciągnięcia. Prawo UE Zasadniczym unijnym aktem prawnym zapewniającym konsumentom zawierającym umowy o kredyt na cele konsumpcyjne podstawową…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółki uregulowana jest w art. 116  ustawy Ordynacja podatkowa. W tym artykule poruszymy kwestie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Czytaj dalej