Jak złożyć wniosek o pożyczkę przez portal praca.gov.pl

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak za pomocą portalu praca.gov.pl złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o pożyczkę w maksymalnej wysokości 5 000 zł.

Wchodzimy na stronę praca.gov.pl i klikamy w kafelek “Tarcza antykryzysowa”:

 

 

Następnie klikamy we “Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”:

 

 

Kolejnym krokiem jest skompletowanie załączników wymaganych przy składaniu wniosku drogą elektroniczną. Chodzi o:

  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  2. Umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy
  3. W razie potrzeby – pełnomocnictwo.

UWAGA: Formularz wypełniamy na komputerze i załączamy w formie elektronicznej – nie załączamy skanów odręcznie podpisanych dokumentów (formularzu i umowy) – oba dokumenty podpiszemy na końcu składania wniosku np. poprzez Profil Zaufany.

Oba dokumenty do pobrania na stronie praca.gov.pl w zaznaczonej przez nas części:

 

 

Teraz musimy wybrać właściwy terytorialnie urząd pracy. Wpisujemy część nazwy naszego urzędu, na dole powinna pojawić się cała nazwa – klikamy w nią, potwierdzając wybór.

UWAGA: W przypadku np. warszawskiego urzędu pracy należy wpisać pełną lub część nazwy w brzmieniu: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. W innym przypadku jest problem z wyszukaniem właściwego urzędu i może powstać wrażenie, że nie ma go na liście urzędów, w których jest możliwość składania wniosku elektronicznie:

 

 

Po wybraniu właściwego urzędu wyświetla się komunikat o konieczności skompletowania wymaganych załączników oraz o konieczności opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Następnie przechodzimy do wypełniania wniosku:

 

 

Po kliknięciu Przejdź do edycji wniosku otwiera się właściwy wniosek z pustymi polami do wypełnienia.

W punkcie nr 1 wpisujemy dane firmy takie jak nazwa, NIP i REGON:

 

 

Następnie wprowadzamy dane dotyczące adresu siedziby oraz dane kontaktowe do firmy:

 

 

Wpisujemy dane osoby reprezentującej firmę:

 

 

Następnie wpisujemy treść wniosku – wysokość kwoty pożyczki (pamiętając, że maksymalną kwotą jest 5 000 zł) oraz rachunek bankowy, na który chcemy otrzymać wnioskowaną sumę pieniędzy, a także stan zatrudnienia ma dzień 29.02.2020r.:

 

 

Przechodzimy do zapoznania się z treścią oświadczeń:

 

 

Następnie, klikając w Dodaj plik, załączamy wcześniej przygotowane dokumenty. Jako pierwszy załączamy plik umowy, który jest już opisany przez system:

 

 

Następnie, klikając w Dodaj plik, dodajemy kolejny załącznik – wypełniony na komputerze formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, opisując załącznik w odpowiednim  okienku.

W przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, musimy dołączyć też pełnomocnictwo. W tym celu, w sekcji Podpis wnioskodawcy, zaznaczamy kwadracik przy Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo, co automatycznie umożliwia dodanie opisanego już pliku (np. skanu podpisanego pełnomocnictwa) – analogicznie jak poprzednio:

 

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól wniosku oraz dodaniu wszystkich wymaganych załączników, możemy zapisać dane, a następnie kliknąć Dalej:

 

 

W przypadku gdy nie posiadamy konta na praca.gov.pl, musimy się zarejestrować na portalu. Wniosek podpisujemy za pomocą profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

M. L.

Czytaj poprzedni

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla firm

Czytaj następny

Kiedy nie musisz płacić podatków od darowizn?