Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla firm

Tzw. Tarcza Antykryzysowa to aktualnie najgorętszy temat w środowisku prawniczym, a jeszcze gorętszy w środowiskach  przedsiębiorców i pracowników.  Osoby prowadzące swoje biznesy, pracodawcy i osoby zatrudnione w firmach, którym  ze względu na szczególną sytuację związaną z epidemią grozi bankructwo, z napięciem śledzą informacje dotyczące form pomocy przedstawionych przez rząd, na bieżąco oceniając, czy oferowana pomoc będzie w stanie zapobiec kryzysowi w ich konkretnej sytuacji. Już teraz wiadomo, że wielu przedsiębiorców negatywnie ocenia rządowe rozwiązania, uznając je za niewystarczające.

Pakiet ustaw nazwany wspólnie Tarczą Antykryzysową został podpisany przez Prezydenta i wszedł w życie 31 marca 2020r. Zawiera szereg rozwiązań mających na celu mi.in. ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych firm, wzmocnienie finansów publicznych i inwestycji. Pragniemy przedstawić podstawowe rozwiązania zawarte w Tarczy Antykryzysowej, a mające pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Jednoosobowa firma:

Jednoosobowa działalność gospodarcza może liczyć m.in. na  zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące lub na odroczenie terminu ich zapłaty, ewentualnie na bezkosztowe rozłożenie ich na raty. Może ubiegać się też o dofinansowanie na prowadzenie firmy. Może też wystąpić o świadczenie postojowe oraz zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tego tytułu. Może też liczyć na odroczenie terminów podatkowych czy umorzenie zaległych podatków. Możliwe jest też opłacenie niższych podatków PIT/CIT, a także skorzystanie ze zwolnienia od podatku od sprzedaży detalicznej.  Jednoosobowa firma może także skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy. Pełną listę  oferowanych możliwości pomocowych ze strony państwa dla firm jednoosobowych znajdziesz na stronie gov.pl  [LINK

Mikrofirma zatrudniająca do 9 pracowników:

Mikrofirma może liczyć m.in. na zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące oraz na dofinansowanie części wynagrodzeń i pensji pracowników oraz składek ZUS na ich ubezpieczenia społeczne. Podobnie jak jednoosobowa firma, mikrofirma może też ubiegać się o odroczenie terminu opłacania składek ZUS bądź bezkosztowe rozłożenie ich na raty, odroczenie terminów podatkowych czy umorzenie zaległych podatków. Pełną listę  oferowanych możliwości pomocowych ze strony państwa dla mikrofirm znajdziesz na stronie gov.pl  [LINK]

Mała firma zatrudniająca do 50 pracowników:

Mała firma, oprócz pomocy w postaci dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i pensji pracowników, może liczyć m.in. na pożyczkę obrotową  finansującą wynagrodzenia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw czy pożyczkę obrotową finansującą deficyt w kapitale obrotowym. Może też, podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych przedsiębiorców, odroczyć termin opłacenia składek ZUS bądź rozłożyć je bezkosztowo na raty. Może też liczyć na możliwość późniejszego opłacenia podatków, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległych podatków, niższej opłaty za PIT/CIT, braku obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej czy późniejszej spłaty podatku PIT za pracowników. Pełną listę  oferowanych możliwości pomocowych ze strony państwa dla małych firm znajdziesz na stronie gov.pl  [LINK]

Średnia firma zatrudniająca do 250 pracowników:

Podobnie jak mała firma, ta i średnia może liczyć m.in. na dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i pensji pracowników, pożyczkę obrotową  finansującą wynagrodzenia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pożyczkę obrotową finansującą deficyt w kapitale obrotowym. Może też odroczyć termin opłacenia składek ZUS bądź rozłożyć je bezkosztowo na raty. Może też liczyć na możliwość późniejszego opłacenia podatków, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległych podatków, niższej opłaty za PIT/CIT, braku obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej, późniejszej spłaty podatku PIT za pracowników. Pełną listę  oferowanych możliwości pomocowych ze strony państwa dla średnich firm znajdziesz na stronie gov.pl  [LINK]

Duża firma zatrudniająca powyżej 250 pracowników:

Taka firma może liczyć m.in. na dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i pensji pracowników, pożyczkę obrotową  finansującą wynagrodzenia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pożyczkę obrotową finansującą deficyt w kapitale obrotowym. Może też odroczyć termin opłacenia składek ZUS bądź rozłożyć je bezkosztowo na raty. Może też liczyć na możliwość późniejszego opłacenia podatków, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległych podatków, niższej opłaty za PIT/CIT, braku obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej, późniejszej spłaty podatku PIT za pracowników. Może też, w przeciwieństwie do wcześniej omawianych firm,  skorzystać z późniejszego złożenia pliku JPK_VAT. Pełną listę  oferowanych możliwości pomocowych ze strony państwa dla dużych firm znajdziesz na stronie gov.pl  [LINK]

Nie sposób omówić tak obszernej ustawy w jednym artykule. Po więcej informacji i szczegółów dotyczących pomocy przedsiębiorcom odsyłamy na stronę gov.pl [LINK

M.L.

Czytaj poprzedni

Platforma ePUAP w dobie koronawirusa

Czytaj następny

Jak złożyć wniosek o pożyczkę przez portal praca.gov.pl