Restrukturyzacja

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest ratunkiem Twojej firmy przed ogłoszeniem upadłości. Prowadzi ona do zmian we wszystkich składnikach majątku, tj. aktywach (zasobach majątkowych o określonej wartości), pasywach (źródłach finansowania) lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest doprowadzenie do wzrostu danego przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności lub/i funkcjonalności danego przedsiębiorstwa.

Do czego prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne?

Przeprowadzenie postępowania prowadzi do zawarcia układu z wierzycielami. Jest to forma, która ma doprowadzić do ukształtowania się praw i obowiązków dłużnika z jego wierzycielami. Powyższe ma na celu wyciągnięcie firmy z dołka finansowego.

Jakie przedsiębiorstwa mają możliwość przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego?

Zdolność restrukturyzacyjną mają przedsiębiorstwa takie jak.:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 2. ułomne osoby;
 3. osoby prawne;
 4. spółki z o.o.;
 5. spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
 6. wspólnicy spółek handlowych, którzy posiadają odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia majątkiem prywatnym;
 7. wspólnicy spółki partnerskiej.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego?

Co do zasady z takim wnioskiem może wystąpić:

 1. zadłużony przedsiębiorca.

UWAGA: Wierzyciel również może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego wyłącznie w przypadku, gdy mamy do czynienia z postępowaniem sanacyjnym.

Co jest przesłanką rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego?

 1. Niewypłacalność dłużnika – niemożność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań;
 2. Zagrożenie niewypłacalnością.

UWAGA: Wystarczy wystąpienie jednej z przesłanek, aby móc rozpocząć proces postępowania restrukturyzacyjnego.

Kiedy dany podmiot może być uznany za niewypłacalny?

Przedsiębiorca uznany zostanie za niewypłacalny podmiot, jeżeli:

 1. Utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i ten okres przekracza 3 miesiące. Innymi słowy: w okresie 3 miesięcy przedsiębiorca nie reguluje dotychczasowych zobowiązań. 
 2. Zobowiązania finansowe dłużnika przekraczają wartość jego aktywów. Stan ten musi trwać dłużej niż 24 miesiące. Powyższe ma zastosowanie do dłużników będących osobami prawnymi lub ułomnymi osobami prawnymi np. dot. spółek jawnych.

Co mi da rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?

 1. Postępowanie restrukturyzacyjne jest dla danej firmy zaoszczędzeniem czasu na jej ratowanie. Przedsiębiorstwo zyskuje czas na obudowanie relacji z kontrahentami czy optymalizację zatrudnienia a także zadłużenia.
 2. W trakcie rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie egzekucje wynikające z wezwań do zapłaty od wierzycieli, postępowań egzekucyjnych są wstrzymane, czy chociażby nie może dojść do zajęcia rachunku bankowego. Nowe postępowania w takiej sytuacji nie mogą być wyznaczane.
 3. Postępowanie restrukturyzacyjne daje możliwość pozyskania dodatkowych źródeł na finansowanie przedsiębiorstwa, które popadło w tarapaty finansowe. Finansowanie odbywa się w ramach tzw. pomocy publicznej. (KLIK)

Czytaj poprzedni

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Czytaj następny

Praca zdalna – w oczekiwaniu na wejście w życie Tarczy Antykryzysowej