Zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT

Od stycznia 2020r. weszła w życie zmiana przepisów w ustawie o podatku VAT. Po zmianach w przepisach nie będzie już można wystawić firmie faktury na podstawie zwykłego paragonu, a tylko na podstawie paragonu, na którym będzie znajdował się nr NIP nabywcy.

To dlatego tuż po nowym roku słyszeliśmy przy kasach sklepowych pytanie “Faktura czy paragon”. Obecnie w sklepach umieszczone są informacje, że w przypadku chęci otrzymania faktury VAT, należy to odpowiednio wcześniej zgłosić kasjerowi, podając swój nr NIP.

Sprzedawca, który mimo obowiązujących zmian w przepisach wystawi kontrahentowi fakturę VAT na podstawie paragonu niezawierającego nr NIP nabywcy, musi się liczyć z konsekwencjami w postaci nałożenia na niego 100% wysokości podatku VAT wykazanego na fakturze.

Sprzedawca będzie mógł wystawić również tzw. fakturę uproszczoną, o ile nie zostanie przekroczona kwota 450 zł lub 100 euro. Na fakturze uproszczonej nie trzeba będzie podawać wszystkich danych. W praktyce formą faktury uproszczonej będzie paragon zawierający nr NIP nabywcy.

Zmiany dotyczą tylko transakcji dokonywanych pomiędzy firmami. Osoba prywatna otrzyma fakturę VAT na podstawie zwykłego paragonu, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Czytaj poprzedni

Nieujawnione źródła przychodów

Czytaj następny

Upadłość – wszystko co musisz o niej wiedzieć