Nieujawnione źródła przychodów

Jako podatnicy jesteśmy zobowiązani do ujawniania wszystkich swoich przychodów organom podatkowym. Jeśli jednak część lub całość naszego przychodu pochodzi ze źródeł nieujawnionych, w większości przypadków stanowi to przestępstwo podatkowe i jako takie opodatkowane jest 75% podatkiem.

Generalna zasada jest taka, że nie możemy wydawać więcej, niż zarobimy. Organy podatkowe nabierają podejrzeń w stosunku do osób, które wydają znaczną kwotę pieniędzy np. poprzez zakup nieruchomości lub innych dóbr luksusowych. Wszystkie transakcje podlegające zgłoszeniom do odpowiednich organów (jak np. podpisanie aktu sprzedaży nieruchomości, kiedy to notariusz ma obowiązek zgłoszenia tego faktu) są wnikliwie sprawdzane przez organy podatkowe, które w poszczególnych sytuacjach mogą wszcząć postępowanie kontrolne, aby sprawdzić, czy wydatkowana kwota ma swoje pokrycie w przychodach.

Organy kontrolne sprawdzają podatników również na zasadach losowego wyboru. Dlatego tak ważne jest, by nie narażać się na problemy z fiskusem i rzetelnie rozliczać się ze wszystkich swoich przychodów.

Na czym polega kontrola podatkowa i kiedy można się jej spodziewać?

W przypadku, w którym organ podatkowy poweźmie podejrzenie co do wydatków podatnika, może wszcząć kontrolę podatkową. W pierwszej kolejności podatnik wzywany jest do złożenia wyjaśnień w sprawie. Należy pamiętać, że dla organu liczą się przede wszystkim te przychody, które można w wiarygodny sposób udokumentować. Nie wystarczy więc powiedzieć, że przychody pochodzą z nieopodatkowanych źródeł, ale trzeba jeszcze ten fakt udowodnić.

Podatnik nie jest zobowiązany udowadniać tych przychodów, które są organowi znane lub możliwe do ustalenia na podstawie prowadzonych przez organ rejestrów lub posiadanych danych, albo też posiadanych danych przez inne organy publiczne, od których organ podatkowy może taką informację pozyskać.

W przypadku przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ciężar dowodu spoczywa na podatniku.

Podatnik może również próbować uprawdopodobnić uzyskanie takich przychodów przy pomocy zeznań świadków.

Jeśli podatnik nie będzie w stanie wykazać źródła pochodzenia swoich przychodów, wówczas grozi mu decyzja ustalająca 75% podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych. źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał przedmiotowy przychód.

W razie wydania takiej decyzji podatnikowi przysługuje prawno do wniesienie od niej odwołania.

Na koniec warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy grozi nam tak wysoki podatek, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonego radcy prawnego, adwokata czy doradcy podatkowego. Im wcześniej poradzimy się fachowca, tym skuteczniejsze będzie jego działanie i tym większa szansa na zapobiegnięcie nałożenia dotkliwych sankcji podatkowych.

Czytaj poprzedni

Spółka z o.o. i spółka komandytowa

Czytaj następny

Zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT