PIT, CIT, VAT – mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020r. przedsiębiorcy zapłacą VAT, PIT i CIT za pomocą tzw. mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek jest indywidualnym rachunkiem przypisanym do każdego podatnika. Już teraz można go wygenerować on line za pomocą generatora mikrorachunku podatkowego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronie podatki.gov.pl, podając swój nr PESEL lub NIP. Można go również uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Za pomocą mikrorachunku opłaci się VAT, PIT oraz CIT. Zasady opłacania innych podatków nie ulegają zmianie – obwiązywać będzie płatność na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wyjątkiem w podatku VAT jest VAT-14 (z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych), którego nie zapłaci się za pomocą mikrorachunku, a na zasadach dotychczasowych.

Na mikrorachunek podatkowy opłaci się również grzywny, mandaty, kary porządkowe, koszty postępowania przed organami podatkowymi itp. – czyli wszelkie niepodatkowe należności stanowiące dochód budżetu państwa.

Czytaj poprzedni

Biała lista podatników VAT

Czytaj następny

Postępowanie egzekucyjne i środki zaskarżenia