Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019r. weszły w życie zmiany dotyczące przepisów w podatku VAT, w tym przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT.

Z jakimi korzyściami i obowiązkami dla przedsiębiorców związane jest stworzenie białej listy podatników VAT?

Od września każdy przedsiębiorca może sprawdzić w powyższym wykazie, czy jego kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, co może uchronić przedsiębiorcę przed niekorzystnymi konsekwencjami (dotyczy to np. sytuacji nieświadomego wplątania się w tzw. karuzelę vatowską). Znacznie poprawi się możliwość dochowania należytej staranności w sprawdzeniu kontrahentów, z którymi przedsiębiorca będzie zawierał umowy i dokonywał transakcji. Przedsiębiorca będzie także mógł sprawdzić, czy dany kontrahent został wyrejestrowany z podatku VAT, na jakiej podstawie i jaki jest obecnie jego status.

Biała lista podatników VAT jest też rzetelnym źródłem wszystkich podstawowych informacji o podatniku, takich jak adres siedziby, numery NIP, REGON, KRS itp.

Jednak istnienie białej listy podatników VAT wiąże się też z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy. W wykazie będzie bowiem umieszczony rachunek bankowy kontrahenta, na który przedsiębiorca będzie zobowiązany dokonywać wszelkich wpłat w ramach przeprowadzanych z tym kontrahentem transakcji. Niedochowanie tego obowiązku będzie również wiązało się z określonymi sankcjami. Dotyczyć to będzie wpłat kwot o wysokości wyższej niż 15 tysięcy złotych.

Jeśli więc przedsiębiorca zapłaci swojemu kontrahentowi powyższą kwotę na rachunek inny niż znajdujący się na białej liście podatników VAT, będzie obowiązany zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego kontrahenta w ciągu 3 dni od dnia zlecenia wpłaty na inne niż w wykazie konto. Jeśli tego nie zrobi, a wpłaci ponad 15 tysięcy na inne konto niż widniejące w wykazie, nie będzie mógł rozliczyć się z tej transakcji w kosztach uzyskania przychodu.

Oznacza to, ze przedsiębiorca będzie miał więcej obowiązków przy weryfikacji, czy konto bankowe, na które dokonał zlecenia wpłaty, w tym samym dniu widniało na białej liście podatników VAT. Dojdą też obowiązki ze zgłaszaniem do US wpłat na inne (np. prywatne) konta kontrahentów.

Powyższe sankcje obowiązywać będą od 1 stycznia 2020r., a więc do tego czasu wpłata na inne niż wykazane na liście konto bankowe nie będzie groziła konsekwencjami. Jednak już dziś warto zwracać na to uwagę, aby przyzwyczaić się do nowych zasad, które będą obowiązywały już za niecały miesiąc i sprawdzać nr rachunku bankowego kontrahenta w dniu zamiaru dokonania wpłaty na jego konto, czy widnieje w omawianym wykazie.

Biała lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a można ją znaleźć pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Czytaj poprzedni

Przedterminowa spłata kredytu – korzyści

Czytaj następny

PIT, CIT, VAT – mikrorachunek podatkowy