Rozprawa sądowa – samodzielnie czy z pełnomocnikiem

Czy warto zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentować nas będzie na rozprawie w sądzie, czy też zdecydować się na wystąpienie samodzielnie? Oto dylemat, przed którym staje strona postępowania sądowego.

Podpowiemy, dlaczego naszym zdaniem warto skorzystać z profesjonalnej pomocy i dlaczego zainwestowanie w reprezentującego nas radcę prawnego czy adwokata może przynieść więcej korzyści, również finansowych, niż pozorna oszczędność  wynikająca z faktu, że to my sami będziemy stawiać się na rozprawach.

Oczywiście nie ma obowiązku wyznaczania pełnomocnika, pisma sądowe kierowane do stron zawierają wszelkie pouczenia, które uważnie czytane, mogą być dla nieprofesjonalisty wskazówką, jak poruszać się w tej niełatwej materii. Często też korzystamy z internetu i wskazówek zamieszczanych zarówno na stronach sądów, jak i wszelkich forach prawniczych czy stronach udostępniających treści z dziedziny prawa. Wpisujemy w wyszukiwarkę odpowiednią frazę i wyskakuje nam cały szereg mniej lub bardziej przydatnych informacji, wzorów pism etc. Chcąc zaoszczędzić na prawniku, zagłębiamy się w meandry postępowania sądowego, by dać sobie radę na sali sądowej i w całym postępowaniu.

Wszystko to wymaga od nas ogromnego zaangażowania czasu i energii, bowiem są to zagadnienia, które musimy sobie przyswajać od podstaw. Brak doświadczenia powoduje kolejne komplikacje, bowiem spotykamy się z postępowaniem sądowym po raz pierwszy, a z całą pewnością nie mamy z nim do czynienia tak często jak profesjonalista. Wynikiem tego faktu może być niedostateczne przygotowanie i przeoczenie istotnych faktów, które dla sprawy mogą mieć fundamentalne znaczenie – finalnie może to doprowadzić do porażki zarówno na sali rozpraw, jak i w ostatecznym rozstrzygnięciu sądu.

Profesjonalny pełnomocnik działa w zupełnie inny sposób. Przede wszystkim posiada bogatą wiedzę i doświadczenie prawnicze, które pozwala mu ze swobodą poruszać się na sali sądowej i w toku sprawy. Ma pełne rozeznanie w przepisach prawa, ustawach czy w orzeczeniach sądu w podobnych do prowadzonej aktualnie sprawy.  Jest świadomy, jakie obowiązują terminy, jakie wnioski składać na rozprawie, jak odpowiednio sprawnie i szybko zareagować na czynności strony przeciwnej. W tym miejscu warto podkreślić, że bezczynność strony w sprawie może mieć negatywne konsekwencje dla dalszego jej toku, czego pełnomocnik jest w pełni świadomy i profesjonalnie wykonuje swoje obowiązki tak, by działać na rzecz osoby, którą reprezentuje. Ze swobodą porusza się także pośród korespondencji doręczanej w toku sprawy, posiadając wiedzę, co z kolejnymi pismami należy zrobić – na które i jak trzeba odpowiedzieć, a które można pozostawić bez odpowiedzi, co oznaczają w toku całej sprawy i jakie mają znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Wreszcie, dla swojego mocodawcy jest nie tylko wsparciem merytorycznym, ale i psychicznym. Nie będąc bezpośrednio zaangażowanym emocjonalnie w sprawę, zachowuje tym samym konieczny dla profesjonalisty dystans, który pomaga mu merytorycznie, spokojnie i bez zbędnych emocji przejść przez rozprawę, uzyskując najlepszy możliwy efekt ważny dla końcowego rozstrzygnięcia. My sami, występując przed sądem we własnej sprawie, jesteśmy często roztrzęsieni, mamy poczucie krzywdy, emocjonalnie reagujemy na naszego przeciwnika – w takim stanie niełatwo o trzeźwe myślenie, nie mówiąc już o błyskawicznych reakcjach czy o powoływaniu się na odpowiednie przepisy prawa, których często po prostu nie znamy, w efekcie czego możemy sobie bardziej zaszkodzić, niż pomóc.

Stres i bardzo silne emocje związane z naszą własną sprawą sądową nie są dobrymi doradcami. Brak wiedzy i doświadczenia prawniczego mogą spowodować więcej szkód niż pożytku. Nieumiejętność poruszania się w całym toku sprawy generuje dodatkowe uciążliwe obowiązki, którym nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać. Czy warto podejmować takie ryzyko, pozbawiając się pomocy profesjonalisty?

A jak już zdecydujemy się powierzyć naszą sprawę w ręce fachowca, możemy skorzystać z niedawno utworzonej wyszukiwarki www.szukajradcy.pl , gdzie możemy wybrać pełnomocnika specjalizującego się w dziedzinie prawa, która bezpośrednio dotyczy naszej sprawy. 

Czytaj poprzedni

Kto nie płaci podatku od spadku?

Czytaj następny

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki